Därför är det populärt med lån utan UC

Lån utan UC är för många låntagare synonymt med ett lån helt utan kreditupplysning, vilket inte är fallet. Enligt svensk lag måste varje långivare ta en kreditupplysning på en potentiell låntagare, innan denne beviljas – eller nekas – en kredit. Så vad innebär då egentligen lån utan UC och varför är det populärt?

UC står för Upplysningscentralen och är det kreditupplysningsföretag som alla större banker använder sig av. Det är också det upplysningsföretag som brukar användas när man tar lån på större summor. Det finns dock flera andra kreditupplysningsföretag på marknaden, som till exempel Bisnode och Creditsafe.

När en kreditupplysning görs hos ett kreditupplysningsföretag kommer denna upplysning registreras hos dem. Att ha många sådana registrerade är negativt för ens kreditbetyg och kan innebära en högre ränta och sämre lånevillkor. Däremot registreras kreditupplysningen inte hos något annat upplysningsföretag.

Eftersom UC är det företag som används av bankerna – till exempel när man vill ta ett bolån – kan det därför vara bra att låna mindre summor utan UC. På så sätt förblir kreditbetyget där obefläckat.

Kreditupplysning och kreditbetyg

Vid en kreditupplysning får man ett visst betyg och detta grundar sig på en rad olika aspekter, så som tidigare betalningshistorik,aktuella skulder, hur hög årsinkomst man har deklarerat och så vidare.

Något som väger relativt tungt i detta betyg är antalet kreditförfrågningar. Ju fler förfrågningar man har, desto sämre kreditbetyg får man. Detta eftersom ett stort antal kreditförfrågningar kan innebära att låntagaren har en benägenhet att ta många lån och i slutändan kan få svårt att betala tillbaka alla dessa.

En person med väldigt många kreditförfrågningar i sin kreditupplysning kommer därför med största sannolikhet att bli nekad ett lån, eller åtminstone får betala en mycket hög ränta. För att inte få fler förfrågningar i sin U, är det då många som väljer att ta ett lån hos en aktör som erbjuder lån utan UC.

Det vill säga lån från aktörer som gör sina kreditupplysningar via en annan aktör än UC. På så vis kan de ta lån utan att det påverkar deras kreditvärdighet hos UC. Det kan vara en fördel om de längre fram har tänkt teckna till exempel ett bostadslån eller ett annat större lån där UC används vid kreditprövningen.