Bolån

bolånEtt bolån är för de allra flesta den största ekonomiska affären man gör i livet, oavsett om det handlar om att ta steget från hyreslägenhet till bostadsrätt eller från bostadsrätt till hus så fattar man beslut som kommer att ha stor inverkan på ens ekonomi för många år framåt. Att man tar rätt bolån för rätt affär är viktigt. Är det läge att bygga nytt hus? Vill man rusta upp ett befintligt hus eller bygga ut villan man redan bor i? Är man beredd att ta ett bolån när det är dags att skaffa fritidshus? Med de för närvarande fördelaktiga räntorna är det bra läge att slå till men likväl finns det en del aspekter som man som låntagare bör ha i åtanke.

Topplån och bottenlån

I de flesta fall har ett bolån två dela: ett så kallat topplån och ett bottenlån. Bottenlånet gäller upp till 75 % av marknadsvärdet, kan man betala de återstående 25 % med egna pengar så behövs inget topplån. Det är idag inte ovanligt att man tar privatlån för att täcka upp den sista biten, något som med tanke på den ökade mängden aktörer på lånemarknaden öppnar för stora möjligheter för låntagaren. Lånen kan man dela upp så att man får olika räntesatser, något som kan ha positiv effekt på den totala månadskostnaden när lånen väl ska betalas tillbaka.

Viktigt att tänka på

När man tar ett bolån förbinder man sig att följa de avtal och regler som man ställt upp på vid undertecknandet. När räntor på bolån är fördelaktiga är det läge att utnyttja detta men man bör ha i åtanke att man bör kunna stå för sin del av avtalet även om räntenivåerna skulle röra sig. Hur kommer min ekonomiska situation se ut om ett år? Ska man följa räntekursen eller binda upp sina bolån när det är goda tider, vad tjänar jag på i det långa loppet?
Frågor som dessa och andra som rör bolån är viktigt att ställa sig eftersom svaret kan komma att avgöra dels hur lånet kommer att se ut och även hur ens totala månadskostnad kommer att se ut under lång tid framöver.

Hitta rätt långivare

Den ständigt växande lånemarknaden är i huvudsak till kundens fördel. Idag tar vi fler lån och vi vänder oss till fler kreditgivare än någonsin tidigare. Detta har i huvudsak gjort lån och avbetalningar smidigare, oavsett om man talar om telefonabonnemang eller bolån. De ökade möjligheterna för låntagaren innebär också ökat ansvar att hitta rätt långivare. Här finns mycket att tänka på och man har stor fördel av att lyssna på hur släkt, vänner och bekanta gått till väga, dels när man jämför potentiella långivare och när man förhandlar med de som man bestämt sig för att välja mellan.

Var öppen med att du förhandlar med flera

Det är länge sedan de flesta hade alla lån hos en och samma kreditgivare. När du förhandlar, var öppen med att du pratar med flera, dels vet banken eller låneinstitutet att du sannolikt gör det och dels ger det dig ett bättre förhandlingsläge från början och du kan fokusera på det viktigaste: att få ett bra bolån.