FAQ

faq

Viktiga termer och begrepp

Det finns många termer och begrepp inom kreditvärlden som kanske inte är helt enkla att förstå. Samtidigt är det viktigt att du känner till de grundläggande begreppen. Här är ett antal begrepp som du bör känna till när du ska ansöka om lån.


Vad är en kreditprövning?
Kreditprövningen är långivarens verktyg för att göra en bedömning av en låntagares ekonomiska ställning. Alla kreditgivare är skyldiga att göra en kreditprövning. Normalt utgår denna från en kreditupplysning.


Vad är en kreditupplysning?
En kreditupplysning är en sammanställning av en persons grundläggande persondata och personens ekonomiska engagemang och förpliktelser. Ur kreditupplysningen kan en långivare till exempel få information om befintliga och efterfrågade krediter, utnyttjad kreditram, inkomstuppgifter, betalningsanmärkningar och skuldsaldon.


Vad är en betalningsanmärkning?
En betalningsanmärkning är just en anmärkning i en privatpersons kreditinformation. Betalningsanmärkningen, som i praktiken innebär att en person har varit alltför sen med att erlägga betalning för en låneavi eller faktura, uppstår när ett ärende når kronofogdens bord.


Vad är låneskydd?
Låneskydd är en slags försäkring som träder in i det fall låntagaren inte kan betala amorteringar och räntor på grund av exempelvis arbetslöshet eller sjukdom.


Vad är skillnaden mellan fast och rörlig ränta?
Fast ränta löper med samma räntesats under lånets löptid medan rörlig ränta kan justeras uppåt/nedåt när det allmänna ränteläget förändras.


Vad är effektiv ränta?
Effektiv ränta är ett mått på vad ett lån kostar på årsbasis när alla kostnader (samt även en tidsaspekt) räknas in. Den effektiva räntan är alltid något högre än den nominella räntan. När man jämför lånekostnader bör man använda den effektiva räntan.


Vad är amortering?
Amortering är detsamma som avbetalning på själva skulden.


Vad är ett medlemslån?
Ett medlemslån är ett lån som erbjuds av företrädesvis fackföreningar. Medlemslån kan vara i form av såväl privatlån som bolån. Räntan är normalt mer förmånlig på medlemslån än på lån man tecknar på egen hand.


Vad är ränteskillnadsersättning?
Ränteskillnadsersättning är en slags extra avgift du kan behöva betala om du vill lösa bundna lån (lån som löper med fast ränta) i förtid. Anledningen är att långivaren till bunden ränta har lånat upp de pengar som sedan har lånats ut till dig. När du löser lånet i förtid drabbas långivaren av kostnader och dessa förs vidare till dig.


Vad är ränteavdrag?
Alla kostnadsräntor är avdragsgilla. Det innebär att du rent faktiskt inte betalar 100% av räntekostnaderna, detta givetvis förutsatt att du har en inkomst på vilken räntorna kan räknas av.


Vad är inkasso?
Inkasso är steget mellan betalningspåminnelse och kronofogden. Ett inkassokrav bör betalas snabbt för att skulden inte ska drivas vidare till kronofogden (i vilket fall du får en betalningsanmärkning).


Vad är påminnelseavgift och dröjsmålsränta?
Om du inte betalar i tid har långivaren rätt, förutsatt att det finns angivet i låneavtalet, att ta ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan löper tills det att betalning kommer långivaren tillhanda.


Vad är betalningsfri månad?
Betalningsfri månad är ett erbjudande som innebär att du för just en månad inte behöver betala varken amortering eller ränta. Räntan för månaden påförs emellertid totalskulden och låneperioden förlängs med en månad. För att kunna ta del av en betalningsfri månad måste du i regel ha skött betalningarna klanderfritt i 3-6 månader.


Vad betyder amorteringsfritt?
Ett amorteringsfritt lån är ett lån på vilket hela låneskulden regleras vid ett och samma tillfälle. Denna tidpunkt är den dag då lånet förfaller i sin helhet. Bolån kan vara amorteringsfria, vissa snabblån likaså.