Räkna på lån

Innan tar ett lån är det viktigt att sätta sig in i vad lånet kommer att kosta totalt, och man bör även jämföra villkor från flera olika långivare. Vad många missar när de jämför olika lån är att de bara tittar på den årliga nominella räntan och glömmer bort att räkna in andra kostnader för lånet, till exempel uppläggningsavgift och aviavgifter. Enligt svensk lag är långivare numera skyldiga att skriva ut en effektiva räntan i sin marknadsföring, för att konsumenterna enklare ska kunna jämföra den verklige kostnaden för olika lån. Den effektiva räntan ska alltid anges som årsränta i procent, även i de fall då lånet löper på kortare tid än ett år.

genomsnittsräntaDen effektiva räntan inkluderar både nominell ränta och andra avgifter, och som du ser i exemplen här nedanför kan även små avgifter göra markant skillnad på kostnaden för ett lån.

Exempel 1 – Låna 10 000 kronor (endast nominell ränta)

Lån som används i exemplet: smslån 10000 kr

Låt oss ponera att du lånar 10 000 kronor med 6% årlig nominell ränta. Amorteringstiden är 24 månader, du betalar varje månad och det är ett annuitetslån. Det tillkommer inte några övriga avgifter.

Att betala per månad före skattereduktion: 443 kr

Effektiv ränta: 6,17 %

Total ränta och avgifter för lånet: 637 kr

Exempel 2 – Låna 10 000 kronor (effektiv ränta)

Vi startar på samma sätt som i exemplet ovan, med att du lånar 10 000 kronor med 6% årlig nominell ränta. Amorteringstiden är 24 månader, du betalar varje månad och det är ett annuitetslån. Men nu lägger vi också till en uppläggningsavgift på 350 kronor och en aviavgift på 25 kronor för varje månatlig inbetalningsavi.

Att betala per månad före skattereduktion: 468 kr

Effektiv ränta: 16,15 %

Total ränta och avgifter för lånet: 1 587 kr

Som du ser har du nu en effektiv ränta på 16,15% och totalkostnaden för lånet har blivit mer än dubbelt så stor som i Exempel 1 där vi inte hade räknat in uppläggningsavgift och aviavgifter.

Rak amortering eller annuitetslån?

Annuitetslån

På ett annuitetslån betalar du samma belopp varje månad. Detta belopp används i första hand till att betala ränta, och resten av beloppet används för att amortera ned lånet. I början av återbetalningstiden, när lånet är som störst, kommer räntan att vara som störst och en förhållandevis stor del av inbetalningen kommer att gå åt till att betala räntan. Varje månad minskar dock din skuld, vilket innebär att en allt större andel av månadsbetalningen kan gå till att amortera ned lånet ytterligare. Detta gäller dock endast om räntan är fast under hela lånetiden. Om du tar ett annuitetslån med rörlig ränta finns ingen garanti för att amorteringsdelen av inbetalningarna kommer att öka efter hand, eftersom långivaren kan höja räntan. Höjd ränta kan också innebära förlängd lånetid.

Exempel: Du har lånat 3 000 kronor och ska betala av det på 5 månader. Den nominella räntan är 6% (fast ränta) och du betalar inte några övriga avgifter.

Betalningstillfälle Skuld innan amortering Amortering Ränta Inbetalning
Februari 3 000 kr 594 kr 15 kr 609 kr
Mars 2 406 kr 597 kr 12 kr 609 kr
April 1 809 kr 600 kr 9 kr 609 kr
Maj 1 209 kr 603 kr 6 kr 609 kr
Juni 606 kr 606 kr 3 kr 609 kr

Den effektiva räntan blir 6,17% och totalkostnaden för lånet är 45 kronor.

Rak amortering

Rak amortering innebär att du amorterar din skuld med samma belopp varje inbetalning, till exempel 300 kronor per månad. Därutöver måste du också betala ränta på skulden, vilket innebär att du kommer att betala olika belopp vid varje inbetalning.

Exempel: Du har lånat 3 000 kronor och ska betala av det på 5 månader. Den nominella räntan är 6% (fast ränta) och du betalar inte några övriga avgifter.

Betalningstillfälle Skuld innan amortering Amortering Ränta Inbetalning
Februari 3 000 kr 600 kr 15 kr 615 kr
Mars 2 400 kr 600 kr 12 kr 612 kr
April 1 800 kr 600 kr 9 kr 609 kr
Maj 1 200 kr 600 kr 6 kr 606 kr
Juni 600 kr 600 kr 3 kr 603 kr

Den effektiva räntan blir 6,17% och totalkostnaden för lånet är 45 kronor.

Effektiv ränta på kortfristiga lån (SMS-lån och dylikt)

SMS-lån har ofta en mycket hög effektiv årsränta. Om du lånar 10 000 kronor och totalt betalar tillbaka 3 500 kronor per månad i tre månader, innebär det en effektiv årsränta på 21,88% enligt den formell som fastslagits av Europaparlamentet.

Så här fungerar det:

Lånebeloppet är 10 000 kronor och lånet är ett kortfristigt lån som ska betalas av på tre månader. Varje månad ska du betala 3 500 kronor, sedan är lånet slutbetalt. Du kommer alltså att betala 500 kronor totalt (ränta + uppläggningsavgift + tre stycken aviavgifter) för att få låna 10 000 kronor.

500 kronor är 5% av 10 000 kronor. Men när det här lånet marknadsförs så kommer det inte bara att stå att du betalar 500 kronor (det vill säga 5% av lånebeloppet) i ränta och avgifter, utan du kommer också att få veta vad den effektiva årsräntan är. Detta beror på lagens utformning. Den som marknadsför lån i Sverige måste alltid skriva ut den effektiva räntan. Den formel som används för att beräkna effektiv ränta är fastställd i Europaparlamentets direktiv om konsumentkreditavtal och du hittar den här: Eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008L0048:20080621:SV:PDF

Om lånet är på 10 000 kronor och löper över 90 dagar, och du totalt betalar 500 kronor i ränta + avgifter, innebär det en effektiv årsränta på 21,88%.

Hänger du med?

För att grovt räkna fram den effektiva årsräntan låtsas vi att lånet skulle ha varit på 365 dagar istället. För varje kvartal betalade du 500 kronor totalt i ränta och avgifter. Den totala kostnaden för lånet blev 500 x 4 = 2000 kronor. 2000 kronor utgör 20% av 10 000 kronor. Årsräntan för lånet är alltså 20%.

Att den effektiva årsräntan för lånet inte skrivs ut som 20% utan 21,88% beror på att man enligt lag ska använda den formel som Europaparlamentet har beslutat om, och som bland annat tar hänsyn till antalet ränteperioder per år. Det blir alltså en mer komplex uträkning, eftersom man vill att det ska gå att jämföra olika lån så korrekt som möjligt inklusive alla detaljer.

Genom att alla erbjudanden om lån måste ange effektiv årsränta blir det alltså enklare att jämföra olika lån. Samtidigt är det som konsument viktigt att komma ihåg att den som lånar 10 000 kronor och betalar tillbaka 10 500 kronor definitivt inte betalar 21,88% i ränta. För att den nominella räntan ska uppgå till 21,88% krävs att du lånar 10 000 kronor och betalar tillbaka 1218,80 kronor.