Samarbete mellan Indien och Sverige

Frågan om ett hållbart samhälle är viktigare än någonsin i dagens moderna tid, vilket gör att det ställs krav på en kraftig omställning i samhället.

I dagsläget betraktas Indien som världens snabbaste växande ekonomi med svenska företag som har etablerats där. Deras närvaro bidrar till att indiska företag genomför investeringar i Sverige. Detta samarbete mellan Sverige och Indien syftar till att skapa antalet jobb och högre tillväxt.

De två länderna har haft ett bilateralt samarbete mellan varandra sedan Indien förklarade sig själv självständig år 1947. Däremot har svenska företag haft sitt fäste i Indien långt tillbaka till 1920-talet. Under senaste åren har Sverige och Indien genomgått bilaterala avtal inom områden såsom tekniskt och vetenskapligt samarbete (2005), försvar (2009), hälsa (2009), miljö(2009) och förnybar energi(2010).

Då det förekommer ett starkt intresse mellan svenska och indiska företag att handla med varandra ledde detta till bildandet av Sweden-India Chamber Council (SIBC) år 2003. Snart därefter år 2007 beslutades att en svensk handelskammare (Swedish Chamber of Commerce India) i Indien skulle öppnas.

Indiens och Sveriges framtid

Nyligen tecknade Indien och Sverige ett avtal för att främja mer innovation. Sverige har beslutat att skjuta till närmare 50 miljoner kronor åt utveckling av startups vars fokus ligger på smarta städer och hållbar utveckling. I samband med detta avtal diskuterades om ett säkerhetsavtal där Sverige hoppas att kunna få ett utbyte av försvarsinformation. Detta blir nödvändigt för Sverige ska kunna sälja stridsflygplan till Indien. Dock vill Indien att planen tillverkas i Indien.