Utbudet av bostadsrätter minskar på Hemnet

En tydlig trend kan märkas i Hemnetutbudet under de senaste veckorna, utbudet av bostadsrätter har minskat drastiskt. Siffor på nedgången i utbud i storstäderna Göteborg och Stockholm visar på 25-30 procents minskning från början av februari till början av mars. Analyserna spretar med förklaringar dels mot att många som inte fick bud på önskade nivåer under hösten 2017 gjort nya försök efterårsskiftet, dels mot att framtiden inte visar på något som kan erbjuda ytterligare högre prisnivåer än dagens med ränteavdrag, bostadsbrist, låga räntor och högkonjunktur.

Historien upprepar sig

Kanske hade de mera rutinerade bostadssäljarna lärt från tidigare års införande av kravställningar från myndigheterna vilka resulterade i en hausse med pristopp en tid innan kravet eller förändringen trätt i kraft. Syftet med regeländringen då amorteringskraven infördes förra gången, då med 1 % amorteringskrav på lån överstigande 50 % av marknadsvärdet samt 2 % på del av lån överstigande 70 % av marknadsvärdet, var även då att begränsa hushållen skuldsättning samt förhindra en överhettning på bostadsmarknaden och minska risken för en bostadsbubbla. Resultatet blev dock att många, framför allt förstagångsköpare och unga familjer i behov av större bostäder, valde att köpa innan regeländringen trädde i kraft. Resonemanget verkade vara ”bättre att betala lite extra nu när vi fortfarande får låna”.

Utbudet framöver?

En spännande framtid står för dörren för Hemnetbesökare, bostadsletare och statistikälskare. Kommer utbudet fortsätta ligga på en lägre nivå eller kommer de som försökt sälja innan nya regelverket trädde i kraft få fel i sin analys? Ett som är säkert är att bostadsbristen i storstäderna finns kvar. Kanske kommer bostadsmarknaden helt enkelt att lugna sig och stabiliseras med lite längre försäljningstider och en marknadsläge som är mer förutsägbart.