Utnyttja rotavdrag – se upp med det här

Rotavdraget har inneburit en mindre revolution för dem som vill göra investeringar i bostaden eller fritidsbostaden för att öka fastighetens värdet och/eller öka komforten och trivseln. Att få en rabatt av en stor del (tidigare 50%, numera 30%) av arbetskostnaden är lockande och antalet renoveringar och tillbyggnader runt om i landet har skjutit i höjden sedan införandet 2009.

Det är svårt att som privatperson göra fel med rotavdraget. Det är nämligen hantverkarens uppgift att göra beräkningen och skicka in uppgifter till Skatteverket. Det finns dock ett par saker att uppmärksamma och tänka på för att se till att det inte uppstår några problem med avdraget. Om du ska utnyttja rotavdraget för en renovering eller tillbyggnad under sommaren, kontrollera att du/ hantverkaren är extra noga med nedan spörsmål.

Rot räknas endast på arbetskostnaden

Rotavdraget handlar enbart om en skattreduktion för själva arbetskostnaden. Något avdrag för material får inte göras. Inte heller kan avdrag göras för hyra av maskiner, slitage på verktyg och liknande mer indirekta kostnader. På samma sätt får inte heller resekostnader eller parkeringsavgifter räknas med. Det är hantverkarens timdebitering som är i fokus.

Rut och rot – samma pott av avdrag

Utnyttjade rot- och rutavdrag slås ihop för varje kalenderår och varje myndig privatperson kan få maximalt 50 000 kr i avdrag årligen. Om du köper tjänster för vilka du har rätt till rutavdrag är det en god idé att se hur stor del av din pott som du redan har tagit i anspråk innan du anlitar en hantverkare för ett rotarbete. Om du vill räkna lite snabbt kan vi nämna att maximalt rut- och rotavdrag på 50 000 kr motsvarar en arbetskostnad på ungefär 165 000 kr.

Samtidigt bör nämnas att det faktum att avdragen är personliga gör att du som är gift eller sambo tillsammans med din partner kan få avdrag på upp till 100 000 kr per år. Om du loggar in på dina sidor på Skatteverket kan du se precis hur mycket av rotavdraget som du har kvar att utnyttja.

Betala det rabatterade priset direkt

Om rotavdraget inte finns med på fakturan från hantverkaren, och du betalar fullt pris, har du ingen rätt att få avdrag. Det gäller alltså dels att du konkret avtalar med hantverkaren om att du vill ha avdrag, dels kontrollerar fakturan noga innan du betalar den.

En sak många missar är att kontrollera vems personnummer hantverkaren har angett på fakturan. Om du inte meddelar annorlunda kommer den som har beställt arbetet att stå som betalningsmottagare. Har du tidigare under året begärt rot- eller rutavdrag och därmed kanske har en begränsad del av din avdragspott kvar att utnyttja kan det kanske vara en idé att se till att din partner står som betalningsmottagare. Allt beror givetvis på värdet av det arbete du beställer.

Hantverkaren får ej vara närstående

Grundtanken bakom rotavdraget är att stimulera verksamheter inom bygg och renovering samt att minska anlitandet av svart arbetskraft. Av den anledningen finns en tydlig reglering kring hur relationen mellan beställare och utförare får se ut. Kort sagt får du inte göra rotavdrag om den som utför arbetet är en till dig närstående person. Givetvis finns dock inget hinder för att närstående utför arbete och fakturerar dig för hela kostnaden. Skatteverket har tagit fram en lång lista på vilka personer som ska räknas till dig närstående (hittas här).