Studielån

Studenter med studielånVarje år är det tusentals människor i Sverige som ansöker om ett studielån. Studiemedel gör det mycket enklare för studenter att klara av att genomföra sin utbildning. När man är student, lever man ofta ett ganska fattigt liv eftersom man inte har någon inkomst ifrån något arbete.

Studiemedel är till för att hjälpa ungdomar att klara sin ekonomi under studierna och tanken är att studenter ska kunna klara av att leva ett enkelt liv och kunna försörja sig med hjälp av bidraget. Staten vill ge alla i Sverige en möjlighet att studera. Alla har inte råd, men med hjälp av CSN kan alla få en möjlighet att studera.

Vad är ett studielån?

Studiemedlen, i form av pengar, betalas ut av staten via CSN, Centrala Studiestödsnämnden. Detta är en statligt administrerad försörjning för studenter. Det är alltså staten som betalar och lånar ut pengar till studenter för att studiegången ska underlättas och för att man helt enkelt ska ha råd att studera.

Cirka 1,5 miljoner människor har idag studielån. Eftersom det är ett lån, betyder det för väldigt många att det tar en lång tid att betala tillbaka pengarna. Ju längre man studerar och har studielån, desto längre tid i livet måste man betala tillbaka sina skulder. Den genomsnittliga skulden för studielåntagare är 132 000 kronor.

Vissa människor har betalat färdigt sin skuld vid 30 års ålder medan andra är färdiga vid fyllda 50-60 år. Detta beror inte bara på hur länge man studerar, utan även när i livet som man börjar studera. Vissa börjar studera vid en högre utbildning direkt efter gymnasiet, medan andra väntar längre.

Vem kan ansöka om studielån?

Studielån kan man ansöka om, då man studerar vid folkhögskola eller högskola. Alltså inte gymnasium. Bidragssumman varierar beroende på i vilken takt man studerar. Vissa studerar på heltid, det vill säga 100% och andra läser på halvtid, alltså 50%, medan andra väljer deltid, 75%.

Studielån och studiemedel är med andra ord något väldigt individuellt och som låntagare anses man vara ansvarsfull och mogen. Det gäller att ha kontroll över sina skulder och man måste tänka på att de lån som man tar kommer att följa med under resten av livet.

Om studiebidrag

Från det att ungdomar börjar på gymnasiet, omvandlas barnbidraget till studiebidrag. Barnbidraget och studiebidraget är alltså samma pengar men i olika former. När man börjar på gymnasiet, är tanken att pengarna ska gå direkt till studenten, eftersom denne då anses vara mer mogen att studera på en högre nivå. Generellt kan man säga att man får pengar för att gå på ett gymnasiet. Om man skolkar under en tid, kan man förlora sitt studiebidrag för den aktuella månaden. Om skolket fortsätter, kan CSN överväga att dra in studiebidraget helt.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag som man kan få om man studerar på en annan ort än sin hemort. Ju längre bort ifrån sin hemort man bor, desto högre bidrag får man. Detta är en slags kompensation för den restid som den studerande har för att kunna studera.

Sammanfattningsvis är ett studielån en typ av lån som man kan ansöka om då man studerar och vill kunna säkra sin inkomst samt klara av sitt studentliv. Detta är statliga pengar som CSN betalar ut till den som ansöker om bidrag.