Sänka räntekostnader med samlingslån

För den som har många dyra smålån att betala av på går det ofta att sänka räntekostnader rejält genom att byta ut dem mot ett enda större lån istället. Detta blir särskilt tydligt när man tittar på den effektiva räntan per år istället för att bara fokusera på den nominella räntan. I den effektiva årsräntan ingår både nominell ränta och andra avgifter, såsom uppläggningsavgift och aviavgifter.

Två lika stora lån med samma nominella ränta kan ha helt olika lånekostnad i slutänden.

sankExempel:

Scenario #1: Du tar ett annuitetslån på 25 000 kronor där den nominella årsräntan är 15%. Uppläggningsavgiften är 200 kronor. Du betalar lånet månadsvis och det tillkommer en aviavgift på 15 kronor i månaden. Avbetalningstiden är 12 månader.

Detta innebär att en totalkostnad på 2 457 kronor för lånet. Den effektiva räntan är 19,34%.

Scenario #2: Du tar ett annuitetslån på 25 000 kronor där den nominella årsräntan är 15%. Uppläggningsavgiften är 350 kronor. Du betalar lånet månadsvis och det tillkommer en aviavgift på 25 kronor i månaden. Avbetalningstiden är 24 månader.

Detta innebär en totalkostnad på 5 042 kronor för lånet. Den effektiva räntan är 20,21%.

Som du ser är det viktigt att ta hänsyn till samtliga kostnader när man räknar på om det är idé att samla sina lån eller ej. Om man bara tittar på den nominella räntan ser man inte hela bilden. Detta blir särskilt tydligt för små snabblån med mycket kort återbetalningstid, där uppläggningsavgift och aviavgifter ofta kan överstiga hela den nominella räntekostnaden för lånet.

Vad menas med samlingslån?

Ett samlingslån är ett lån som man tar för att kunna lösa andra lån. Denna process brukar kallas för att man samlar sina lån. Om du efter att du läst våra exempel nedan fortfarande vill veta mer om samlingslån rekommenderar jag ett besök hos www.samlalån.se.

Exempel

Clara har följande lån:

Skuldbelopp Nominell årsränta Aviavgift per månad Kvarvarande återbetalningstid Total lånekostnad
5 000 kr 15% 25 12 månader 1050 kr
3 000 kr 15% 25 12 månader 750 kr
4 000 kr 12% 15 12 månader 660 kr
1 000 kr 20% 15 12 månader 380 kr
1 000 kr 18% 25 12 månader 480 kr

Clara vill samla sina lån och tar därför ett nytt lån på 14 000 kronor och löser alla de gamla lånen. Clara nya lån har en nominell årsränta på 15%, ingen uppläggningsavgift och en månatlig aviavgift på 25 kronor. Återbetalningstiden är 12 månader.

14000 kr x 15% = 2100 kr

25 kr x 12 = 300 kr

Den totala kostnaden för lånet är 2 400 kronor.

Om Clara istället hade behållit sina fem gamla lån hade hon istället betalat 1 050 kr + 750 kr + 660 kr + 380 kr + 480 kr = 3 320 kronor.

Lånekostnaden för Clara minskar alltså från 3 320 kronor till 2 400 kronor om hon väljer att samla sina lån, en besparing på 920 kronor.