Risker och skulder

Skuldsatt

Att ta ett lån är detsamma som att sätta sig i skuld till en långivare. Långivaren ställer i och med låneavtalets undertecknande ett antal krav på dig som låntagare och om du inte kan uppfylla kraven har långivaren rätt att vidta åtgärder både enligt avtalet och enligt allmänrättsliga principer. Det behöver inte på något sätt vara ett problem att ha skulder, men samtidigt uppstår automatiskt en del risker i samband med att du undertecknar skuldebrevet för lånet.

Det finns olika typer av risker förknippade med lån. Nedan har vi valt att sortera in dem under rubrikerna ”indrivningsprocessen” och ”försämrad ekonomi”. Läs vidare så förstår du snart hur vi har tänkt.

Indrivningsprocessen

Den omedelbara risken med att ta ett lån är att det kan bli så att du inte kan betala tillbaka lånet enligt låneavtalet. Detta kan komma sig av att din ekonomi plötsligt försämras vilket gör att du rent faktiskt saknar kontanter för att betala. Givetvis kan det också vara så att du inte betalar av andra skäl, till exempel att du glömmer bort när och hur betalning ska vara långivaren tillhanda.

Dessa risker ska tas på största allvar eftersom långivaren har långtgående verktyg för att driva in betalning. Först och främst kan långivaren ta ut en påminnelseavgift och sedan kan långivaren kräva dröjsmålsränta (om uppgift därom anges i avtalet). Nästa steg är inkasso (även här tillkommer avgifter) och nästa anhalt för ärendet är kronofogden. I det fall ett ärende går till kronofogden kommer betydande avgifter ha lagts till skulden och dessutom kommer du att belastas av en betalningsanmärkning.

Försämrad ekonomi

Den mer långsiktiga risken med skuldsättning är att du får en försämrad ekonomi i allmänhet. Med det avser vi att du får mindre och mindre att röra dig med i den löpande ekonomin. Varje lån löper med ränta och räntan är en kostnad som inte ger dig något tillbaka. Den ”vara” som du betalar ränta på, det vill säga kontanter, får du i handen dag 1 men den ”avgift”, det vill säga räntan, som du ska erlägga för lånet får du betala under en lång tid framöver. Ju fler lån och ju större lån du har, desto större blir den totala räntekostnaden och vid minsta försämring i den privata ekonomin kan en lite högre skuldsättning bli mycket problematisk.

Att bli skuldfri

De flesta av oss har ett par eller fler skulder av olika slag. Många har studielån och många har bolån. Kreditkortsanvändning ger också upphov till skulder. Till detta kan läggas privatlån, billån, med mera. Det är, som sagt, inga problem att ha skulder – faktum är att det moderna livet nästan automatiskt ger upphov till skulder (vem köper till exempel en bostad kontant?). Om skuldsättningen blir för hög gäller det dock att bromsa.

Om du vill läsa mer om hur du kan göra för att minska dina skulder eller bli helt skuldfri, gå till den här sidan.