Företagslån

Företagslån

Den som driver ett företag vet att man har långt många fler åtaganden och mer att hålla koll på än vanliga löntagare. Detta gäller i synnerhet ekonomiska detaljer. Står verksamheten inför en expansion, något som kräver investeringar? Har företaget drabbats av en oväntad utgift, exempelvis maskiner som går sönder, detaljer som är livsviktiga för att verksamheten ska kunna upprätthållas? I fall som dessa är det viktigt och givande att ha koll på var man kan få bra företagslån som snabbt och effektivt ger en tillgång till de medel som krävs för det som ens rörelse står inför.

Rätt lån för rätt företag

Oavsett om man har för avsikt att starta ett företag och behöver startkapital, om man är inne på fjärde generationen i familjeföretaget och behöver nyinvestera i form av till exempel renoveringar av fastigheter eller om man har hamnat i en tillfällig ekonomisk svacka och behöver likvida medel för att undvika att svackan blir djupare så gäller det att hitta rätt lån för rätt företag.

Vad rätt lån innebär måste man som företagare veta bäst själv men det finns gott om tips och rekommendationer att få från andra näringsidkare som använt sig av de många olika lånegivarnas tjänster. Se vad som funkat för de som driver liknande verksamhet som du själv och börja förhandla!

Jämför företagslån

Det finns idag en mängd olika aktörer på lånemarknaden, något som på det hela taget mycket väl kan vara till låntagarens fördel, oavsett om det gäller lån till konsumtion eller företagslån. Att det finns fler aktörer än någonsin är naturligtvis något som banker och andra lånegivare är väl medvetna om. När räntorna är låga så har kreditgivarna alla anledningar att göra sig så attraktiva som det bara går för kunderna. Jämför de olika aktörerna, gör ingen hemlighet av att du pratar med flera, använd detta till din fördel. Fler och fler kreditgivare erbjuder idag samma personliga service som man förr bara tillskrev större aktörer som till exempel banker. Detta innebär att du kan kommunicera och förhandla bättre och följaktligen få bättre villkor för ditt företagslån.

Viktigt att tänka på

Som alltid när det gäller lån så är det viktigt att man har koll på sina styrkor och svagheter som företagare. Är just ett företagslån det som behövs just nu? Kan det vara värt att kanske vänta och låta tillväxten i företaget komma på egen hand? Kom ihåg att ha koll på räntenivåerna, inte bara när lånet tas utan tänk även framåt. Kommer den positiva inverkan på verksamheten som lånet innebär väga upp de utgifter som ett företagslån onekligen innebär? Kommer du att kunna hantera räntenivåerna även om, låt oss säga, ett år?

Kreditgivare uppskattar givetvis om du samlar dina lån på ett ställe, beroende på hur bra avtal du får så kan det vara till både för- och nackdel. Det kan vara bra att dela upp lånen och så att säga, sprida ut risken.
Det är viktigt att man ser vad som blir bäst för verksamheten. Låg månadskostnad eller snabbt betala av skulden? Detta är bra frågor att ställa sig som företagare innan man tar lånet.